AVIZ privind organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare cu finanţare de la bugetul de stat 2022-2023

Aviz privind organizarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat (ciclul III), 2023-2024

Lista proiectelor recomandate susceptibile de a participa la concursul de admitere la studii superioare de doctorat promotia 2023 – 2027 (studii ciclul III)

Subiecte pentru examinare în cadrul examenului la doctorat a Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi Drept public” specialitatea 554.01Drept penal şi execuţional penal specialitatea 554.02 Criminologie

Tematica subiectelor pentru examinare în cadrul examenului de admitere la Şcoala doctorală „Ştiinţe Penale şi Drept Public”, Specialitatea:554.04 Criminalistica, Expertiza Judiciară, Investigaţii Operative