AVIZ
privind susţinerea examenelor de admitere în cadrul Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public

AVIZ
Privind organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare susceptibile de finanţare bugetară pentru anul de studii 2021-2022, ciclul III

Subiecte pentru examinare în cadrul examenului la doctorat a Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi Drept public” specialitatea 554.01Drept penal şi execuţional penal specialitatea 554.02 Criminologie

Tematica subiectelor pentru examinare în cadrul examenului de admitere la Şcoala doctorală „Ştiinţe Penale şi Drept Public”, Specialitatea:554.04 Criminalistica, Expertiza Judiciară, Investigaţii Operative

Lista proiectelor recomandate susceptibile de a participa la concursul de admitere la studii superioare de doctorat pentru anul de studii 2021 – 2022

Metodologia privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova pentru anul universitar 2021-2022