Activităţi ştiinţifico-practice desfăşurate în domeniul procesului penal

Evenimentele ştiinţifico-practice au fost organizate la data de 23 noiembrie 2023, de către Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională.

Astfel, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat Sesiunea ştiinţificăstudenţească cu genericul: „Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în condițiile ultimilor modificări ale Codului de procedură penală”.

La sesiunea ştiinţifică studenţească au participat cadrele profesoral-didactice și studenții Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, Domeniu de formare: Drept (buget/taxa), anul de studii III-IV.

Unul dintre obiectivele acestei sesiuni științifice a fost identificarea lacunelor de ordin legislativ care afectează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în cadrul procesului penal, în contextul ultimilor modificări ale Codului de procedură penală.

În cadrul întrunirii ştiinţifices-a reiterat esenţa ratificării Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, unde Republica Moldova și-a asumat o obligație pozitivă de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor care se află în jurisdicția sa.

Totodată, la iniţiativa catedrei a fost desfăşurată şi o lecţie practică ce vizează Aspecte procesuale privind desfăşurarea urmăririi penale pe diferite genuri de infracţiuni, cu participarea şefului adjunct al Secţiei urmărire penală a Inspectoratului de Poliţie Centru, Igor Armanu, destinată studenţilor anului IV al Facultăţii Drept, administraţie, ordine şi securitate publică, (domeniu de formare: Drept, specializarea: Activitatea de urmărire penală).

Obiectivele lecţiei practice s-au axat pe formarea profesională precum şi consolidarea capacităţilor de organizare şi desfăşurare a urmăririi penale pe diferite genuri de infracţiuni.