Activităţi în continuă organizate în cadrul PROIECTULUI TWINNING

Proiectul UE Twinning „Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului poliţiei din Republica Moldova” lansat la 20 iulie 2018, îşi desfăşoară activitatea în continuă în regim on-line.
Astfel, în perioada 15-17 decembrie 2020 în incinta Academiei a avut loc seminarul „Consolidarea capacităţilor în domeniul managementului strategic” cu grupul de lucru al Academiei împreună cu implicarea experţilor: dna Audrone Sviklaite, dna Laura Andrijauskaite, dl Elanas Jablonskas din cadrul Departamentului de poliţiei al MAI al Republicii Lituania, organizat de rezidentul Proiectului Twinning în Republica Moldova, dl. Tomas Bikmanas conform planului, referitor la Activitatea 3.2.1: Consolidarea capacităţilor în domeniul managementului strategic.
Evenimentul a avut drept obiective implementarea reușită a proiectului, precum și sustenabilitatea rezultatelor sale, implicarea angajaţilor din academie și participarea activă în continuare la activitățile legate în procesul de planificare strategică sunt de cea mai mare importanță. Idea principală a activității este de a stabili un organism formal de planificare strategică în cadrul Academiei, care să asigure o implicare a factorilor de decizie în performanța organizațională. Pentru a implementa această activitate, grupul de angajaţi ai instituţiei au fost selectaţi, instruiţi, şi vor fi implicaţi în continuare în procesul de management strategic din cadrul academiei. Subiectele importante care au fost abordate: planificare strategică şi implementare; sistemul de monitorizare: activităţi orientate către rezultate: indicatori principali de performanţă; liderism.
Prin urmare, obiectivul general al seminarului constă în dezvoltarea unui sistem poliţienesc accesibil, responsabil, eficient, transparent şi profesional, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE şi internaţionale.
Sprijinul și recomandările acordate de experții din Lituania va contribui la extinderea durabilă a instituției, la asigurarea creșterii calității și eficienței procesului de formare profesională.