„Activitatea specială de investigaţii. Sisteme informaţionale”

Lucrarea de față este structurată în patru capitole ordonate într-o consecutivitate logică. Primul capitol („Noțiunea și importanța sistemelor informaționale”) este axat, așa cum prezumă și denumirea acestuia, pe descoperirea noțiunii sistemelor informaționale din perspectiva gramaticală, legală și doctrinară. Totodată, se accentuează importanța sistemelor informaționale pentru realizarea sarcinilor activității speciale de investigații. Capitolul doi („Cadrul normativ privind crearea și folosirea sistemelor informaționale”) pune în evidență legalitatea creării și accesării sistemelor informaționale în procesul de realizare a activității speciale de investigații. Al treilea capitol („Prezentare generală a resurselor informaționale”) urmărește să descrie lista sistemelor informaționale cu caracterizarea generală a acestora. Fiecare sistem este însoțit de referințele corespunzătoare ce indică legislația națională prin care acestea au fost create, astfel cititorul având posibilitatea să găsească mai ușor informațiile adăugătoare cu referire la respectivul sistem. Ultimul capitol („Asigurarea accesului la resursele informaţionale ale statului”) cuprinde sistemele informaționale de căutare a informațiilor ce se conțin în registrele electronice, acestea reprezentând de fapt acele aplicații de pe masa de lucru a utilizatorului prin intermediul cărora sunt consultate registrele de date electronice. Acest capitol este îmbogățit cu imagini menite să ajute la înțelegerea mai amplă a materialului studiat.

Sarcina care a impulsionat abordarea acestui subiect a fost să ofere, întâi de toate, studenților Academiei „Ștefan cel Mare”, specializați în investigații speciale, posibilitatea cunoașterii de ansamblu a sistemelor informaționale care se fac utile în activitatea specială de investigații. Lucrarea poate fi de folos și studenților specializați în alte domenii de activitate ale organelor de ocrotire a normelor de drept: urmărire penală, ordine publică, expertiză judiciară etc., precum și tuturor celor interesați de subiectul cercetat.