Activitate de instruire ,,Colectarea datelor dactiloscopice şi fotografia de semnalmente”

Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, a organizat la data de 25 ianuarie 2023, o activitate de instruire cu genericul ,,Colectarea datelor dactiloscopice şi fotografia de semnalmente”, în scopul pregătirii personalului instituţiilor administraţiei penitenciarelor cu cunoştinţe speciale în domeniul criminalistic.

Angajaţii au urmat o sesiune de studiu şi de instruire aplicativă pentru dezvoltarea competențelor profesionale și realizarea cu succes a deprinderilor practice pe domeniile de activitate.