Academia „Ştefan cel Mare” participantă la Festivalul republican „Eminesciana”

Duminică, 05 iulie 2015, Academia „Ştefan cel Mare” a participat la cea de- a 29-a ediţie a Festivalului republican „Eminesciana”. Evenimentul s-a desfăşurat în poiana „Eminescu” din pădurea Scoreni, raionul Străşeni.
Instituţia a prezentat o expoziţie inspirată din opera celui mai mare poet naţional Mihai Eminescu, la compartimentul ecoul gloriei militare a neamului românesc, evocat cu lux de amănunte în operele sale: Scrisoarea a III-a; Ştefan cel Mare, Dragoş Vodă cel Bătrîn. Tot în cadrul acestui eveniment, studenţii Academiei au prezentat pentru public un număr artistic, în care au înscenat tradiţiile militare prin lupte medievale.
Pentru promovarea valorilor şi tradiţiilor naţionale, Academia „Ştefan cel Mare” a fost premiată de către Consiliul raional al raionului Străşeni cu cadou de preţ şi diplomă de merit.
Activităţile prezentate de către instituţie, au avut drept scop promovarea imaginii Academiei „Ştefan cel Mare” şi a Ministerului Afacerilor Interne în societatea civilă. În acest context, tinerii care au vizitat expoziţa, au primit materiale informative cu referire la condiţiile de admitere la studiile Facultăţii ştiinţe poliţineşti, fiind înştiinţaţi despre oportunităţile şi beneficiile ce oferă o carieră în poliţie.