Academia „Ştefan cel Mare” gazda sesiunei de deschidere a 1-st Consortium Meeting din cadrul proiectului „Educational for Drone (eDrone)”

În perioada 7-8 decembrie 2017 Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda desfaşurării sesiunei de deschidere a 1st Consortium Meeting din cadrul proiectului „Educational for Drone (eDrone)”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Erasmus+, acţiunea KA 2 Dezvoltarea capacităţilor în domeniul învăţămîntului superior, cu participarea partenerilor instituţilor superioare de învăţămînt şi asociaţii din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Italia, Franţa, România, Polonia.
Scopul proiectului eDrone este de a defini un mediu de învăţare pentru a oferi mai multe oportunităţi de acces la noi competenţe legate de utilizarea tehnologiilor de tip drone în activităţile profesionale. Aceste noi competenţe se referă în special în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor avansate în domeniul TIC pentru folosirea informaţiilor dobândite cu ajutorul dronelor. Utilizarea dronelor de către profesionişti va deschide noi scenarii care necesită cunoştinţe practice şi teoretice care sunt dincolo de simpla conducere şi manevrabilitate a dronelor: caracteristici mecanice, echipamente de detectare, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor obţinute, legile naţionale şi locale care reglementează utilizarea dronelor.
Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituţiilor de învăţământ superior în ţările partenere instrumente eficiente pentru înfiinţarea Birourilor (Centre) pentru Instruire pentru Drone, pentru transferul tuturor cunoştinţele menţionate mai sus către profesioniştii din fiecare ţară parteneră în timpul studiilor profesionale şi educaţionale. Astfel, fiecare ţară beneficiară va crea câte un Centru de instruire privind folosirea Dronelor iar beneficiarii serviciilor de instruire vor studia: arhitectura dronelor; tehnici de pilotare; echipamentul pentru dronă destinat activităţilor de măsurare şi monitorizare; prelucrarea datelor obţinute; întreţinerea dronelor. aspectele juridice ale folosirii dronelor; analiza şi prevenirea riscurilor; certificarea şi aprobarea zborurilor.
Impactul principal al acestei propuneri este crearea, în ţările partenere, a unor competenţe şi deprinderi specifice pentru a crea, pe de o parte, noi oportunităţi de pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, profesionişti capabili să gestioneze şi să menţină în mod corespunzător dronele.
În cazul poliţiei, Dronele pot fi folosite la diferite acţiuni de monitorizare a ordinii publice, circulaţiei rutiere, în activitatea de investigare şi descoperire a infracţiunilor, monitorizarea frontierelor etc.
Proiectul e-Drone este destinat să fie dezvoltat începând cu 15/10/2016 şi se va încheia la 14/10/2019.