Absolvirea cursului de formare managerială. Nivelul I – management de bază

În perioada 12.09.2022-07.10.2022 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, în scopul formării competențelor necesare exercitării conducerii subdiviziunilor în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

Conform planului de studii, cursul a avut o durată de 160 ore, structurat în șase module, cuprinzând cele mai actuale subiecte: planificarea, organizarea, coordonarea și controlul managerial; comunicarea managerială; managementul stresului; managementul emoțiilor; managementul conflictelor; leadershipul; crearea, dezvoltarea și conducerea echipei; disciplina și integritatea profesională; securitatea informațională.

Procesul de instruire a fost asigurat de cadrele didactice ale instituției și formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia.

Competenţele şi abilităţile profesionale formate în cadrul cursului managerial de către cei 32 de angajaţi au fost confirmate prin certificatul de absolvire.