Absolvirea cu succes a cursului de către ofiţerii debutanţi

În perioada 12-16 aprilie curent, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, ca finalitate a cursului de formare profesională iniţială, a organizat şi desfăşurat evaluarea finală a nivelului de cunoştinţe al efectivului de ofiţeri debutanţi.
Procesul de instruire a fost în regim on-line, prin platforma de comunicare audio/video-ZOOM, iar suporturile de curs, lucrările practice, testele şi sarcinile s-au realizat pe platforma educaţională a Academiei elearning.academy.police.md.
În contextul evaluării calităţii procesului de organizare a cursului de pregătire iniţială a ofiţerilor debutanţi, relevanţa disciplinelor abordate, precum şi în vederea îmbunătăţirii ulterioare a procesului de instruire la cursul prenotat, audienţii au completat formulare de evaluare a programului de pregătire iniţială.
În urma prelucrării datelor din formulare, cadrele didactice implicate în procesul de instruire au fost apreciate cu calificativul bine şi foarte bine.
Menţionăm faptul, că la finalul cursului de formare profesională iniţială au fost adresate mesaje de felicitare din numele instituţiei.
Astfel 36 de angajaţi au promovat cursul cu certificate confirmative de absolvire.