Absolvenţi ai cursurilor de formare managerială

În scopul dezvoltării unui sistem unitar de pregătire şi promovare a angajaţilor cu statut special la funcţiile de conducere în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, conform Ordinului MAI nr. 377 din 30.11.2016, în perioada 28.11-23.12.2016, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a fost organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială Nivelul I – managementul de bază.
Obiectivele formării manageriale constau în dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi dobîndirea unui ansamblu de abilităţi şi competenţe profesionale de bază necesare pentru exercitarea actului managerial.
La 23 decembrie curent, celor 28 angajaţi delegaţi la curs, le-au fost înmânate certificatele de calificare profesională pentru absolvirea cu succes a cursurilor de formare managerială.
Menţionăm faptul că, pe parcursul procesului de studii, audienţii au fost vizitaţi de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului General al Poliţiei, care au s-au împărtăşit cu experienţa profesională, dorindu-le succes în carieră, curaj şi perseverenţă în activitatea profesională de zi cu zi.
Pe această cale, absolvenţii au exprimat apreciere şi recunoştinţă conucerii MAI şi corpului profesoral didactic implicat în organizarea şi desfăşurarea studiilor, metodele de instruire aplicate, fiind convinşi de faptul că cunoştinţele asimilate vor spori nivelul profesional în exercitarea atribuţiilor ca viitori manageri, deoarece pregătirea managerială reprezintă o oportunitate menită să asigure o garanţie a succesului şi a îndeplinirii conştiincioase a atribuţiilor de serviciu de către fiecare angajat.