Absolvenţi ai cursurilor de formare iniţială

La 6 decembrie curent, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 16 ofiţeri şi 55 subofiţeri au absolvit cu succes cursurile de formare profesională iniţială.
Cu această ocazie, efectivului le-au fost înmânate certificate de absolvire. Cursanţilor le-au fost adresate mesaje de felicitare, succes în activitatea profesională, aplicarea cunoştinţelor acumulate spre asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în spiritul aplicabilităţii legislaţiei şi statului de drept.
Menţionăm faptul că, pe parcursul procesului de studii cursanţii au beneficiat de instruire în valorificarea cunoştinţelor teoretice şi practice la atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în vederea formării deprinderilor necesare de intervenţie poliţienească în diverse situaţii şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.