A V I Z

La data de 8.02.2018, orele 15.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor”, elaborată de către doctorandul Sergiu SECRIERU.
Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Radion COJOCARU, doctor în drept, conferenţiar universitar.