A V I Z

La data de 17.10.2017, orele 16.00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor în domeniul transportului rutier”, elaborată de către Cananău Anatolie. Conducător ştiinţific: Larii Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.