A V I Z

La 29.06.2017, orele 15-00, în Sala de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate la cercetarea locului faptei”, elaborată de către Badia Andrian.