A V I Z

La data de 14.09.2018, orele 14.00, în Sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.02 – 05, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Infracțiunea de violență în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire”, elaborată de către doctorandul Ionașcu Vitalie.
Conducător științific: Carp Simion, doctor în drept, conferențiar universitar.