A V I Z

La data de 06.07.2018, orele 16.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.04 – 01, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la faţa locului”, elaborată de către doctorandul Badia Andrian.
Conducător ştiinţific: Golubenco Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar.