A V I Z

La data de 29.06.2018, orele 14.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.01 – 27, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia.
Conducător ştiinţific: Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar.