Aviz cu privire la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională cu genericul „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

18 Oct 2023

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor! În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională Protecţia drepturilor […]

More

Activităţi practice în zona de frontieră

18 Oct 2023

În vederea ridicării nivelului de profesionalism, la data de 17 octombrie 2023, Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, în colaborare cu Inspectoratul […]

More

Cercul științific „AREOPAG”

18 Oct 2023

Recent, Catedra drept public, securitate a  frontierei, migrație și azil a Academiei „Ştefan cel Mare” a reluat activitatea Cercului științific studenţesc „AREOPAG” pentru anul de studii 2023-2024. Scopul activităţii cercului […]

More