O nouă promoţie de ofiţeri

În perioada 02.05.2023-18.08.2023, Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat cursul de formare profesională iniţială pentru 21 de ofiţeri (grupa academică 113).

Obiectivul principal al cursului de formare profesională iniţială a ofiţerilor a constat în formarea competenţelor generale şi specifice descrise în standardele ocupaţionale, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale.

Procesul de instruire s-a desfășurat cu implicarea cadrelor didactice profesioniste cu efectuarea vizitelor de studiu în cadrul subdiviziunilor subordonate MAI: Dispeceratul IGP, Inspectoratul naţional de securitate publică al IGP, Direcţia de poliţie mun. Chişinău, Inspectoratul naţional de investigaţie, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, Secția supraveghere contravențională a INSP al IGP, Secția monitorizare documentare trafic rutier a Direcției poliției de patrulare a INSP, Centrul de medicină legală, Centrul naţional de prevenire a abuzului față de copii şi Centrul de plasament temporar al străinilor.

Pentru implicare activă în cadrul cursului, rezultate remarcabile şi cea mai înaltă notă medie finală obţinută, 5 ofiţeri au fost decernaţi cu diplome de merit din partea conducerii instituţiei.

Pentru implicare activă în cadrul cursului, rezultate remarcabile şi cea mai înaltă notă medie finală obţinută, 5 ofiţeri au fost decernaţi cu diplome de merit din partea conducerii instituţiei.

La festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire au participat conducerea Direcției dezvoltare profesională, formatori implicaţi în procesul de instruire şi reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei, care au adresat mesaje de felicitare şi îndemnul spre realizarea serviciului public de calitate, corectitudine, profesionalism, disciplină și integritate, încurajând în acest fel ofiţerii spre o carieră de succes.