Fortificarea relaţiilor de colaborare interuniversitară

În contextul colaborării internaţionale, unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM îl constituie stabilirea şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile şi organizaţiile similare de peste hotare, precum şi promovarea imaginii pe plan național și internaţional.
Joi, 27 februarie 2020, delegația Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din Moldova în frunte cu dl Dinu Ostavciuc, rector şi dna Victoria Jitari, şef Direcție mass-media şi relaţii internaţionale au efectuat vizita de lucru la Universitatea de Stat a MAI din Odesa, Ucraina pentru a semna memorandumul de colaborare şi a stabili noi direcții de parteneriat în domeniul educaţiei, cercetării științifice și al relațiilor interuniversitare.
Una dintre cele mai importante prevederi ale memorandumului de colaborare este schimbul de studenți și profesori în cadrul programelor de mobilitate academică, precum și colaborarea în cadrul celor trei cicluri de pregătire: licență, masterat şi doctorat. Mai mult de atât, noul act prevede facilităţi sporite de continuare a cooperării dintre cele două instituţii şi identificarea unor preocupări comune care vizează activitățile de instruire, cercetare și colaborare, precum şi manifestări didactico- științifice și academice, respectiv schimbul de experienţă, informații, materiale didactice.
În timpul vizitei, delegația Academiei „Ştefan cel Mare” MAI a participat la manifestaţia dedicată aniversării a 98 de ani de la fondarea instituţiei. Cu această ocazie, Senatul Universităţii de Stat a MAI din or. Odesa a acordat titlul de Profesor Onorific rectorului dl. Dinu Ostavciuc pentru implicarea activă în acțiuni de dezvoltare a relațiilor de colaborare între cele două instituții, precum şi inițierea unor proiecte inovative de cercetare și formare profesională.