Fortificarea colaborării interuniversitare

În perioada 4-6 iulie 2018 Academia a fost gazda vizitei oficiale a reprezentantului Universităţii de Poliţie din or. Münster, Germania, dl Heinz-Albert Stumpen, şef superintendent al Facultăţii Ştiinţe ale Transportului şi Psihologia Traficului, colonel de poliţie.
În cadrul întrevederilor, s-a făcut un schimb de informaţii cu privire la situaţia actuală pe segmentul cooperării moldo-germane, s-au discutat subiecte cu privire la modalitatea schimbului de informaţii, inclusiv cu privire la problema accidentelor în traffic din Republica Moldova şi Germania. La rândul său, dl Heinz-Albert Stumpen a menţionat despre interesul Universităţii de Poliţie de a continua colaborarea, exprimându-şi disponibilitatea de implicare a Facultăţii pe care o conduce în diferite proiecte de interes comun, în special organizarea şi desfăşurarea unor programe de mobilitate academică pe dimensiunea asigurării siguranţei traficului rutier, cercetarea în comun a unor subiecte ce ţin de psihologia şi comportamentul persoanelor implicatete în traficul rutier.
La data 6 iulie current a fost semnat Acordul de colaborare între Academia “Ştefan cel Mare” şi Facultatea Ştiinţe ale Transportului şi Psihologia Traficului Rutier a Universităţii de Poliţie din or. Münster, Germania, negociat la Chişinău în perioada 2-3 august 2017. Semnarea acestui Acord, va contribui la consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul formării psihologiei persoanelor participante la trafic şi al cercetărilor ştiinţifice, prin prisma schimbului constant de informaţii, bune practici, experienţă şi cunoştinţe în procesul de instruire.
Totodată, în cadrul vizitei la data de 5 iulie dl Heinz-Albert Stumpen a participat la ceremonia dedicată Promoţiei 2014-2018, alături de alte delegaţii din Austria, România, Qatar, Ucraina.