Formarea profesională a angajaților MAI – prioritate instituțională

Academia „Ştefan cel Mare”, asigură organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire, dezvoltarea profesională a angajaţilor pe diverse domenii de specializare în concordanţă cu necesarul de instruire identificat de către Ministerul Afacerilor Interne, în vederea sporirii abilităţilor şi nivelului de profesionalism în activitatea de serviciu a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI.

În acest context, de la începutul anului curent, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională, în baza Ordinului MAI nr. 364 din 27.07.2022, au fost organizate şi desfăşurate 5 cursuri de specializare/perfecţionare, după cum urmează: Integritatea și prevenirea corupției, Activitatea juridică, Constatarea și documentarea contravențiilor, Cercetarea la fața locului și Supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice,în cadrul cărora au fost instruiți 102 funcționari publici cu statut special.

Cursurile vizate au fost organizate prin diverse metode de instruire de către cadrele didactice, formatori invitaţi şi practicieni cu experienţă din cadrul subdiviziunilor MAI, cu implicarea Laboratorului criminalistic al Centrului tehnico-crminalistic și expertize judiciare a IGP, în vederea perfecţionării abilităţilor profesionale, practice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, în contextul schimbărilor din societate, pentru a eficientiza intervenția poliţienească și prestarea serviciilor de calitate.