Formare profesională pentru psihologi

În perioada 10-11 martie 2021, Direcţia Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a desfăşurat, în format online, cursul de specializare/perfecţionare „Formarea profesională a psihologilor în domeniul prevenirii şi diminuării arderii emoţionale şi a stresului profesional în contextul pandemiei de COVID – 19”.
Cursul de formare profesională a avut loc în situaţia implementării activităţii nr. 5.1. din Planul de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea şi răspunsul la infecţia cu Coronavirus de tip nou, aprobat prin Ordinul MAI nr.545/2020.
Actanţii, au luat cunoştinţă de metodele şi tehnicile de prevenire şi diminuare a stărilor de anxietate în contextul Covid-19. Angajaţiilor MAI le-au fost oferite recomandări de stabilire a procedurii de intervenţie telefonică în situaţiile de criză şi prevenirea factorilor declanşatori ai stresului profesional în perioada pandemică, etc.
Cunoştinţele şi competențele profesionale în domeniu au fost transmise de către cadrele didactice din cadrul instituţiei celor 57 de angajaţi din diferite subdiviziuni ale MAI: IGP, IGPF, IGC, IGSU şi din cadrul Academiei. La finalul cursului au fost eliberate certificate de absolvire.