Finalizarea cursului de formare managerială

În perioada 05.10.20-30.10.20 Direcţia Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază pentru anagajaţii MAI şi structurile subordonate.
Cursul s-a petrecut în regim on-line utilizându-se platforma educațională a Academiei „Ştefan cel Mare” elearning.academy.police.md şi aplicaţia ZOOM. Cadrele didactice și formatorii profesionişti din cadrul autorităților administrative în subordinea MAI, au asigurat audienților o instruire intensă.
Cursul, format din șase module, s-a desfăşurat pe parcursul a 160 de ore academice, având ca obiectiv principal, atât formarea competențelor de bază a unui conducător necesare conlucrării în echipa MAI, şi anume de comunicare şi negociere, cât și dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, gestionare a situațiilor dificile utilizând adecvat tehnicile manageriale moderne.
Evaluarea finală a cunoștințelor participanților s-a realizat prin prezentarea unei lucrări practice cu tematica „Rolul conducătorului în asigurarea disciplinei de serviciu și formarea imaginii instituționale”.
Competenţele şi abilitățile profesionale acelor 42 de angajați ale subdiviziunilor subordonate ale MAI, formate în cadrul cursului managerial au fost confirmate prin certificatul de absolvire.