Expoziţie cu documente despre Ştefan cel Mare din arhive poloneze

Astăzi în Biblioteca generală „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost inaugurată o expoziție a materialelor din arhiva diplomatică a Poloniei.
Documentele expuse se referă la perioada de domnie a Marelui şi Sfântului domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare.
Acestea reflectă personalitatea domnitorului şi unele acţiuni prin care manifesta voinţa, caracterul şi diplomația în apărarea şi promovarea cauzei naţionale şi siguranţei hotarelor şi a poporului său.
Evenimentul reprezintă unul dintre multiplele acţiuni care vor fi realizate pe parcursul anului 2017, în legătură cu aniversarea de 560 de ani de la înscăunarea gloriosului domnitor al neamului nostru.