Expoziţia Internaţională Specializată „SECURITY-2013”

La 31.10.2013 studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au participat la deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „SECURITY-2013” desfăşurată la Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO”.
Studenţii anului IV domeniu de formare drept ai Academiei „Ştefan cel Mare” au prezentat la deschiderea expoziţiei programul „Platou-Show” unde au demonstrat elemente de mînuire a armei de luptă. Deasemenea a fost organizată o expoziţie, prin intermediul căreia vizitatorii au fost familiarizaţi cu activitatea instituţiei.
Catedrele „Activitatea specială de investigaţii” şi „Ştiinţe Penale” a instituţiei au prezentat la expoziţie mijloace speciale folosite în procesul de instruire a studenţilor.
În cadrul expoziţiei a participat şi biblioteca generala „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” care a organizat o expoziţie de carte cu literatură specializată ai autorilor instituţiei.