Expoziţia foto-documentară cu genericul „Tradiţii militare”

La 30 noiembrie 2017 în Sala de lectură a Bibliotecii generale a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a fost inaugurată expoziţia foto-documentară cu genericul „Tradiţii militare”.
Expoziția vine să încheie şirul evenimentelor consacrate aniversării a 560 de ani de la Înscăunarea Marelui domnitor Ştefan cel Mare și Sfânt.
Această măsură culturală printr-un bogat material ilustrează și întregește cu unele aspecte rezultatul activităților realizate pe parcursul a mai multor ani de către studenţii şi angajaţii Academiei în scopul promovării tradiţiilor neamului nostru și tradiţiilor ţărilor vecine care în anumite perioade s-au aliat poporului nostru, luptând pentru idealuri comune; omagierii domnitorilor ce au înscris pagini de glorie în istoria națională și universală, care în funcție de situații îmbinând sau alternând forme de luptă militare și nemilitare, politice și diplomatice au apărat valorile naţionale şi creştine, precum şi scoaterea în evidenţă a unor personalităţi militare care prin ample eforturi au jalonat drumul spre independență și unitate națională, contribuind esențial la înfăptuirea Actului Unirii.
Semnificativ este faptul că numeroasele acțiuni de comemorare a evenimentelor și martirilor din toate timpurile care au luptat pentru independenţa şi integritatea acestui pămînt implică legătura strînsă între generaţii, instituţii de stat, organizaţii nonguvernamentale şi societate, făcându-le să devină mai sensibile şi mai cointeresate de vestigiile trecutului.
Obiectivul de bază al expoziţiei este educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii, familiarizarea acesteia cu adevăratul nostru tezaur istorico-cultural, formarea conștiinței civice și, nu în ultimul rând, educarea demnității naționale.
Totodată, ea marchează importanţa şi rolul statalităţii Republicii Moldova pe arena mondială. Prin asemenea evenimente ţara noastră demonstrează lumii întregi că este competitivă în domeniul valorificării istoriei, culturii şi tradiţiilor.
Expoziţia a fost organizată de către Academia „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Asociaţia obştească „Tradiţii militare” şi Asociaţia obştească „Protecţia bunurilor culturale”.