Expoziţia cu prilejul Zilei Naţionale a Drapelului de Stat al Republicii Moldova

În cadrul săptămânii curente, cu prilejul serbării la 27 aprilie 2014 a Zilei Naţionale a Drapelului de Stat al Republicii Moldova, în incinta Bibliotecii generale „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată e expoziţie a gazetelor de perete la tematica respectivă, elaborate de studenţii grupelor academice ale anilor de studii ai Facultăţii Ştiinţe poliţieneşti. La fel, de către angajaţii bibliotecii a fost prezentată o expoziţie de carte, care a inclus următoarele subiecte: lupta conaţionalilor noştri pentru apărarea Integrităţii şi Independenţii Republicii Moldova – Pentru Ţară, Pentru Neam, Pentru Tricolor; simbolurile de stat ale ţării noastre; evoluţia istorică a drapelelor de stat; steagurile şi stindardele de luptă ale domnitorilor Moldovei.
Expoziţia va putea fi vizitată pînă la finele lunii aprilie curent.