Experienţă împărtăşită studenţilor de către avocaţi

La data de 23 martie 2015, Catedra ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane şi Catedra ştiinţe penale au organizat o masă rotundă cu tematica „Reţinerea contravenţională şi reţinerea penală”. Pornind de la faptul că prin aplicarea reţinerii faţă de o persoană, aceasta este lipsită temporar de libertate, astfel, i se îngrădesc o serie de drepturi şi garanţii fundamentale şi constituţionale , este necesar ca procedura de reţinere să fie respectată întocmai, respectiv, urmează a fi respectate întocmai drepturile şi libertăţile persoanei reţinute.
Avocaţii au adus studenţilor exemple prin care instanţele au declarat ilegale unele acţiuni de reţinere efectuate de către ofiţerii de urmărire penală sau de ofiţerii de sector. Concomitent, lectorii catedrelor menţionate au demonstrat avocaţilor modul de instruire a studenţilor la modulul „Reţinerea contravenţională şi penală”. Studenţii au lucrat pe ateliere şi au repetat fiecare în parte fiecare acţiune care formează algoritmul reţinerii persoanei. Aceştia au prezentat situaţii tipice din practică, precum şi situaţii atipice (persoana reţinută încearcă să se automutileze, ataca personalul, refuză să semneze procesele verbale, respinge apărătorul din oficiu, refuză să fie reprezentată de apărător etc.).
Avocaţii au rămas impresionaţi de modul de organizare a instruirii, şi au declarat că sunt convinşi că acei studenţi, care au avut ocazia să studieze instituţia reţinerii în aşa mod, nu vor admite abateri de la lege atunci când vor ajunge să-şi exercite atribuţiile de serviciu.