Exerciţiu simulat „Respingerea atacului asupra sediului Academiei „Ştefan cel Mare”

La data de 26 decembrie 2019, pe platoul blocului principal de pe str. Gh. Asachi, 21 a fost desfăşurat exerciţiul simulat cu genericul: „Respingerea atacului asupra sediului Academiei „Ştefan cel Mare”.
Activitatea practică a fost asigurată de către membrii catedrei „Instruire militară şi intervenţii profesionale”.
Acţiunea a fost organizată în scopul perfecţionării abilităţilor efectivului în cazul atacului asupra sediului, perfecţionarea deprinderilor de comandă a angajaţilor Direcţiei management operaţional, ridicarea pregătirii profesionale şi psihologice a conducătorilor şi efectivului subordonat pentru realizarea sarcinilor în condiţii extreme, instruirea studenţilor la subiectul aplicării mijloacelor speciale.