Excursie la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

La 21.11.2012 un grup de studenţi ai anului I de studii, FSOP, sub îndrumarea şefului catedrei ,,Ştiinţe socio-umane” dl Oleg Casiadi, împreună cu şefii de curs au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei unde spre atenţia vizitatorilor a fost propusă expoziţia temporară de colecţie cu genericul „Monumente istorice în imagini”.
Expoziţia a fost concepută de sectorul Istorie Modernă şi cuprinde peste 300 de piese cartofilice, ceasuri de perete şi de podea, albume pentru vederi, cronologic încadrându-se în perioada sf. sec. XIX.
Expoziţia a fost structurată în două compartimente: memoria ilustratelor ce include vederi de epocă, cu imagini ale monumentelor istorice din Basarabia, inclusiv oraşul Chişinău, în perioada sf. sec. XIX – anii 40 ai sec. XX şi monumente istorice de azi unde au fost expuse imagini, ce reflectă un segment de istorie a Republicii Moldova în perioada sf. anilor 80 sec. XX pînă în prezent. Paralel cu imaginile monumentelor vechi, păstrate până în zilele noastre, au fost expuse imaginile edificiilor-simbol pentru Republica Moldova: Preşedinţia, Parlamentul, Casa Guvernului, Primăria. Un loc aparte ocupă ilustratele cu imaginea instituţiilor de cultură şi artă, monumente şi statui, biserici şi mănăstiri, muzee istorico-naturale din spaţiul dintre Prut şi Nistru.
Studenţii au fost însoţiţi de un ghid, având posibilitatea să facă cunoştinţă cu întreaga expoziţie de colecţii arheologice din diferite epoci, arme, armuri şi colecţii numismatice.