Eforturi comune în combaterea corupţiei

În contextul statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, instituțiile de aplicare a legii din țară depun eforturi în educarea unei societăți integre și fără corupție.

Prin urmare, la data de 19 februarie a anului curent, având îndemnul de a identifica modalităţi şi proceduri de comunicare eficientă, precum și recunoscând necesitatea stabilirii unor relaţii de colaborare viabile pentru dezvoltarea mecanismelor de informare şi instruire pe domenii de interes comun, Centrul Naţional Anticorupţie și Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne au semnat un acord de colaborare inter-instituțională, care are drept scop edificarea şi dezvoltarea unui parteneriat continuu şi consolidat între părţi pentru realizarea activităților propuse și promovarea imaginii unui angajat integru.

Colaborarea dintre aceste două instituții va propulsa nu doar promovarea imaginii instituționale și a integrității angajaţilor, ci și va contribui la consolidarea competențelor profesionale ale acestora de aplicare a legii în lupta pentru combaterea corupției și susținerea comportamentului etic în rândul formabililor din cadrul sistemului MAI.

Ținând cont de înaltele standarde europene pe segmentele de integritate și transparență, acest acord va oferi posibiltatea de creare și implementare a unor politici și practici anticorupție durabile și eficiente în întreaga societate.