Drapelul de luptă – simbol al onoarei, vitejiei şi gloriei militare

Anul curent, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI aniversează 25 de ani de la fondare. Pe parcursul acestei perioade instituţia, de rînd cu Ministerul Afacerilor Interne, a trecut prin mai multe etape de reformare, dar a păstrat subdiviziunile subordonate ce asigură formarea profesională a poliţiştilor. Academia Naţională de poliţie „Ştefan cel Mare” şi Şcoala medie specială de poliţie au fost reorganizate în Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”, ulterior în Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Şcoala Republicană de subofiţeri de poliţie a fost reorganizată în Colegiul de poliţie „Dimitrie Cantemir”. A fost înfiinţat Liceul de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe”. Toate subdiviziunile enumerate au Drapel de luptă – simbol al onoarei, vitejiei şi gloriei militare.
Cu toate că unele subdiviziuni au fost reorganizate, Drapelele de luptă ale acestora se păstrează cu sfinţenie în Muzeul Academiei şi amintesc vizitatorilor despre etapele istorice de reformare a instituţiilor de învăţămînt din subordinea MAI şi despre tradiţiile glorioase ale poporului nostru.
Cu prilejul serbării la 27 aprilie a Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova, vineri, 23.04.2015 Drapelele de luptă au fost scoase din muzeu şi ridicate în faţa formaţiei în rînd cu Drapelul de luptă al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, fiind onorate cu salut militar.
La festivitate au fost prezenţi: conducerea şi cadrul profesoral-didactic al instituţiei, studenţii Facultăţii ştiinţe poliţieneşti, reprezentanţi ai Asociaţiei obşteşti „Tradiţii militare”, Asociaţiei obşteşti „Credinţă Patriei” şi Asociaţiei absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare”.
După intonarea Imnului de Stat, dl Simion Carp, Rectorul Academiei, în discursul său a accentuat importanţa simbolurilor naţional-statale şi a făcut referinţă la reperele istorice a drapelelor de luptă ale subdiviziunilor menţionate mai sus.
Au urmat discursurile absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Colegiului de poliţie „Dimitrie Cantemir”, Şcolii medii speciale de poliţie care, începînd cu anul 1990, au depus Jurămîntul de credinţă Patriei şi Poporului în faţa drapelelor de luptă.
Conducerea Academiei a adresat sincere felicitări celor prezenţi cu prilejul Zilei Drapelului şi Stemei de Stat şi a îndemnat efectivul să promoveze şi să protejeze cu sfinţenie simbolurile naţionale.