Două proiecte de cercetare doctorală realizate cu succes de angajaţii Academiei

La data de 14.09.2018, orele 14:00 şi 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) a avut loc şedinţa consiliilor ştiinţifice specializate, în cadrul cărora au fost susţinute public două teze de doctorat:
1. Infracțiunea de violență în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire, elaborată de Ionașcu Vitalie, lector universitar al Catedrei Drept poliţienesc. Conducător ştiinţific: Carp Simion, doctor în drept, conferențiar universitar.
2. Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor în domeniul transportului rutier, elaborată de Cananău Anatolie, lector universitar al Catedrei Drept poliţienesc. Conducător științific: Larii Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar.
Ambele proiecte de cercetare au un caracter ştiinţifico-practic pronunţat şi se încadrează în strategiile Guvernului Republicii Moldova ce vizează contracararea diferitor genuri de infracţiuni şi a altor încălcări de lege. Îndeosebi este vorba despre Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie pe anii 2018-2023, precum şi despre direcţiile principale de activitate a poliţiei în domeniul siguranţei traficului rutier.
Astfel, atât violenţa în familie, cât şi infracţiunile legate de transportul rutier, provoacă consecinţe grave nu doar unor persoane concrete, ci întregii societăţi. În acest context, autorii tezelor de doctorat vin cu o serie de propuneri argumentate ştiinţific, inclusiv de lege ferenda, orientate spre prevenirea şi combaterea eficientă a fenomenelor investigate.
Membrii consiliilor ştiinţifice au apreciat înalt prestaţiile doctoranzilor şi, în urma deliberărilor, au votat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor în drept dlor Ionaşcu Vitalie şi Cananău Anatolie, recomandând, în acelaşi timp, publicarea lucrărilor în calitate de studii monografice destinate teoreticienilor şi practicienilor în domeniu.