Donaţie de tehnică de calcul

La data 25 septembrie 2012, o delegaţie oficială a ICNUR Moldova, în frunte cu Peter Kessler a efectuat o vizită de lucru în Academia „Ştefan cel Mare”. În scopul consolidării bunelor relaţii de cooperare, ICNUR Moldova, cu sprijinul Consiliului Europei a făcut o donaţie de tehnică de calcul pentru Catedra Drept Public. În mod cert, acest fapt va contribui la ridicarea nivelului de instruire a tinerilor colaboratori ai OAI şi va eficientiza procesul instructiv-didactic.