Diversificarea instruirii în cadrul Direcţiei „CIPAL”

Pe parcursul lunii mai, curent Direcția „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare” a desfășurat mai multe instruiri destinate formării profesionale a subofițerilor delegați la studii din diferite subdiviziuni ale MAI.

Astfel, în perioada 10-12 mai 2023, s-a organizat cursul de formare continuă „Tactica Audierii”, care a ținut de formarea competențelor în domeniul tacticii de audiere – procedurii indispensabile exercitării atribuțiilor funcționale.

Interesul sporit manifestat de „discipoli” în raport cu formatul interactiv al cursului au demonstrat faptul că angajații delegați au asimilat materialul teoretic predat, precum și deprinderile practice exersate în domeniul aplicării tacticii audierii.

Totodată, în perioada 11-12 mai curent, s-a desfășurat şi cursul „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI” destinat angajaților din subdiviziuni de securitate și ordine publică ale IGP al MAI.

Instruirea a purtat un caracter informativ, familiarizând cursanţii cu principiile egalității de gen în cadrul MAI, discriminarea de gen ca impediment în asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei şi bărbați. O atenție deosebită a fost acordată prevenirii hărțuirii sexuale care, în dependență de formele sale, poate aduce consecințe grave climatului moral-psihologic în colectivele de muncă și prejudicia iremediabil imaginea instituției, în ansamblu. La fel, formatorii au oferit bunele practici internaționale și naționale de prevenire și reducere a fenomenului de hărțuire sexuală în cadrul sistemului afacerilor interne.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirilor vizate de către funcționarii publici cu statut special, au fost confirmate prin certificate de absolvire.

În acest context, aducem sincere mulțumiri formatoarelor: Oxana Scutelnic, Cristina Schimbov, Samarschi Elena și Mariana Carabanov, pentru suportul informațional oferit și colaborarea perpetuă pe domeniile de formare profesională.