Diseminarea experienţei obţinută în cadrul mobilităţii Erasmus+

La data de 30 noiembrie, participanţii la programul de mobilitate KA1, Erasmus+, au organizat un eveniment de diseminare a experiențelor dobândite în cadrul proiectului „Comunicarea este cheia” ce s-a desfășurat în România, localitatea Izvoare în perioada 28.10-03.11.2023.

Sesiunea de diseminare a fost dedicată studenților din anii I, II, III și IV de studiu ai Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, unde au fost oferite informaţii ample referitor la beneficiile și impactul acestui proiect. Totodată, evenimentul a oferit perspective valoroase în domeniu şi a accentuat importanța mobilităților de tip Erasmus+. La fel, organizatorii au prezentat activitățile desfășurate în cadrul vizitei, competențele dobândite și experiențele inedite pe care le-au trăit, accentuând în ce mod acestea contribuie la dezvoltarea lor profesională dar și personală.

Obiectivul pe care şi l-au propus organizatorii a fost inspirarea tinerilor studenți în vederea implicării în programe similare de mobilitate internațională, subliniind astfel valoarea și importanța unor asemenea oportunități de învățare și dezvoltare. În acest context studenții au fost încurajaţi să exploreze și să se implice cât mai activ în toate oportunitățile internaționale disponibile.

Academia ,,Ștefan cel Mare” își reafirmă angajamentul de a susține și promova mobilitatea tinerilor ca parte integrantă a procesului educațional modern și comprehensiv.