Informaţii generale
Date de contact: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21, tel. 022733218
Structural serviciul proiectare didactică şi activitate metodică este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Conform statelor de organizare a Direcţiei studii şi management al calităţii, în cadrul serviciului proiectare didactică şi activitate metodică activează:
1. Griciuc Natalia – ofiţer principal, comisar principal;
2. Ghereg Nelea – Metodist principal, funcţionar.

Competenţe:
Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică are ca direcţii de bază activitatea de planificare şi organizare a procesului didactic, evaluarea şi documentarea acestuia, evidenţa şi controlul îndeplinirii activităţilor ştiinţifico-didactice şi a procedeelor de realizare a activităţii metodice, coordonarea activităţilor didactice între subdiviziunile Academiei şi acordarea sprijinului metodico-didactic în realizarea procesului instructiv-educativ.