Informaţii generale
Date de contact: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21, tel. fix. 022735888, mob. 078824411
Structural serviciul evidenţă şi acte de studii este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Conform statelor de organizare a Direcţiei studii şi management al calităţii, în cadrul serviciului proiectare didactică şi activitate metodică activează:
Lilia Catan – ofiţer principal, inspector principal,
Competenţe:
Serviciul evidenţă şi acte de studii are ca obiectiv respecatarea strictă a cerinţelor de păstrare, perfectare, eliberare şi decontare a actelor de studii şi dublicatelor perfectate potrivit dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor MECC şi Academiei ”Ștefan cel Mare” în vederea menţinerii şi completării bazei de date a diplomelor şi certificatelor academice eliberate la programele de studiu.
Este responsabil de organizarea controlului şi perfecţionarea procesului de evidenţă a situaţiilor academice ale studenţilor absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare”; personalizarea actelor de studii ai absolvenţilor Ciclului I licenţă, Ciclul II – Studii superioare de Master a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM; personalizarea duplicatelor actelor de studii; perfectarea certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire şi perfecţionare a activităţii particulare de detectiv şi pază; eliberarea confirmărilor, certificatelor academice, programelor analitice absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir” a MAI al RM, Liceului de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; Şcolii Medii Speciale de Poliţie a MAI al RM; introducerea seriilor certificatelor de şcolarizare în baza de date a grupelor de studenţi pentru a obţine permise de conducere categoria „B”.
Eliberarea diplomelor, duplicatelor şi a altor acte de studii din cadrul Academiei se vor elibera din Serviciul evidenţă şi acte de studii conform următorului grafic:
Marţi, de la orele 8:00- 11:00
Joi, de la orele 13:00- 15:00