Informația Privind serviciile prestate de către serviciul evidență și acte de studii al Direcției studii și menagement al calității și tarifelor acestora

În atenția absolvenţilor Facultății drept, administraţie, ordine și securitate publică, ciclului I licenţă, programul de studii 0421.1 Drept, forma de învățământ cu frecvență redusă, promoţia 2019-2024 !!!

În atenția absolvenţilor Facultății drept, administraţie, ordine și securitate publică, ciclului II masterat (2 ani/120 ECTS), promoţia 2022-2024 !!!

Informaţii generale
Date de contact: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21, tel. fix. 022735888, mob. 078824411
Structural serviciul evidenţă şi acte de studii este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Conform statelor de organizare a Direcţiei studii şi management al calităţii, în cadrul serviciului proiectare didactică şi activitate metodică activează:
Lilia Catan – ofiţer principal, comisar,
Competenţe:
Serviciul evidenţă şi acte de studii are ca obiectiv respecatarea strictă a cerinţelor de păstrare, perfectare, eliberare şi decontare a actelor de studii şi dublicatelor perfectate potrivit dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor MECC şi Academiei ”Ștefan cel Mare” în vederea menţinerii şi completării bazei de date a diplomelor şi certificatelor academice eliberate la programele de studiu.
Este responsabil de organizarea controlului şi perfecţionarea procesului de evidenţă a situaţiilor academice ale studenţilor absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare”; personalizarea actelor de studii ai absolvenţilor Ciclului I licenţă, Ciclul II – Studii superioare de Master a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM; personalizarea duplicatelor actelor de studii; perfectarea certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire şi perfecţionare a activităţii particulare de detectiv şi pază; eliberarea confirmărilor, certificatelor academice, programelor analitice absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Colegiului de Poliţie „Dimitrie Cantemir” a MAI al RM, Liceului de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; Şcolii Medii Speciale de Poliţie a MAI al RM; introducerea seriilor certificatelor de şcolarizare în baza de date a grupelor de studenţi pentru a obţine permise de conducere categoria „B”.
Eliberarea diplomelor, duplicatelor şi a altor acte de studii din cadrul Academiei se vor elibera din Serviciul evidenţă şi acte de studii conform următorului grafic:
Marţi, de la orele 8:00- 12:00
Joi, de la orele 13:00- 17:00