Anul I

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, buget
Orarul sesiunii de examinare, buget
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, taxa
Orarul sesiunii de examinare, taxa
Orarul examenelor la susţinerea repetată

Orar variabil buget
Orar variabil la libera alegere buget
Orar constant buget
Orar constant la libera alegere buget

Orar variabil taxa
Orar variabil la libera alegere taxa
Orar constant taxa
Orar constant la libera alegere taxa

Anul II

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, buget
Orarul sesiunii de examinare, buget-taxa
Orarul examenelor la susţinerea repetată buget
Orarul examenelor la susţinerea repetată taxa

Orar variabil buget
Orar variabil la libera alegere buget
Orar constant buget
Orar constant la libera alegere buget

Orar variabil taxa
Orar constant taxa

Anul III

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, buget
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, taxa
Orarul sesiunii de examinare, buget-taxa
Orarul examenelor la susţinerea repetată buget
Orarul examenelor la susţinerea repetată taxa

Orar variabil buget
Orar variabil la libera alegere buget
Orar constant buget
Orar constant la libera alegere buget

Orar variabil taxa
Orar constant taxa

Anul IV

Sesiunea de examinare
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere, buget
Orarul sesiunii de examinare, buget-taxa
Orarul examenelor la sesiunea repetată, buget
Orarul examenelor la sesiunea repetată, taxa

Orar variabil
Orar variabil la libera alegere
Orar constant
Orar constant la libera alegere