Anul I

Orar activităţilor didactice
Orar activităţilor didactice la libera alegere

Anul II

Orar activităţilor didactice
Orar activităţilor didactice la libera alegere

Anul III

Orar activităţilor didactice
Orar activităţilor didactice la libera alegere

Anul IV

Orar activităţilor didactice
Orar activităţilor didactice la libera alegere

Anul V

Orar activităţilor didactice
Orarul lecțiilor de sinteză(consultații)
Orarul susţinerii examenelor şi a tezelor de licenţă