Diplome de gratitudine în semn de apreciere pentru conlucrare instituțională

La data de 29 martie 2023, a fost organizată o întrevedere cu participarea conducerii Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” și şeful adjunct al IGP, Alexandru Ganaciuc, şeful Inspectoratului naţional de securitate publică al IGP, Vitalie Timotin şi Vitalie Dub, reprezentant din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP.

Subiectele abordate s-au bazat pe domeniile de formare profesională a funcționarilor publici cu statut special precum valorificarea deprinderilor practice în procesul de instruire prin vizitele de studii efectuate în cadrul subdiviziunilor polițienești, implementarea bunelor practici pe domeniile de specializare a ofițerilor în cadrul programelor de studii la formarea inițială și continuă, implicarea formatorilor și specialiștilor în procesul de predare, organizarea cursurilor pe domenii relevante conform necesităților beneficiarilor, fapt ce va permite conlucrarea și continuitatea desfășurării activităților comune de perspectivă conform standardelor educaţionale.

În semn de apreciere și recunoștință pentru colaborare instituțională în valorificarea deprinderilor practice în procesul de instruire şi dezvoltare a performanţelor profesionale ale angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne” au fost acordate Diplome de gratitudine prin ordinul rectorului Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI, comisar-șef, Dinu Ostavciuc.

Menţionăm că realizarea unui sistem de pregătire unificat şi coerent pentru formarea profesională şi consolidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici cu statut special, este prioritatea instituțională care să asigure o carieră de succes în realizarea serviciului public de calitate prin profesionalism și disciplină.