Dezvoltarea relațiilor de cooperare pe domeniile de instruire, cercetare și inovare

La data de 21 iunie 2023, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a fost organizată, în format online, ședința de negociere a precondițiilor în vederea semnării unui acord de colaborare cu Academia de Poliţie din oraşul Szczytno, Polonia, prin intermediul programului UE Erasmus +.

În cadrul întrunirii virtuale instituția a fost reprezentată de către angajaţii Direcţiei cooperare internaţională: Vasile Cojuhari, Corina Suvac, Oxana Popa precum şi ai Departamentului limbi moderne: Ludmila Onica, Diana Cerneavschi, Zinaida Chilimciuc, Larisa Guzun.

La rândul său, Academia de Poliţie din Szczytno a delegat pentru tratative angajaţii oficiului Erasmus +: Anna Ćwiklińska, Maciej Sostek, Karolina Falarz.

Discuţiile s-au axat pe subiectele agendei bilaterale, accentuând fortificarea și în continuare a parteneriatului strategic în vederea colaborării inter-universitare în cadrul proiectelor lansate de Erasmus+, precum şi procedura stabilirii unui mecanism de conlucrare în domeniul dezvoltării abilităţilor lingvistice pe segmentul de specialitate, în ceea ce privește limbile de circulaţie internaţională.

Totodată, au fost analizate direcţiile prioritare de cooperare în domeniul ştiinţific, prin:

  • realizarea în comun a proiectelor (programelor) ştiinţifice cu participarea cercetătorilor;
  • organizarea conferinţelor şi a altor activităţi de preluare şi implementare a bunelor practici, editarea în comun a lucrărilor ştiinţifice;
  • schimbul reciproc de publicaţii ştiinţifice şi avizarea publicaţiilor (revistelor) ştiinţifice de specialitate;
  • dezbateri pe tematici de specialitate în vederea realizării schimbului de experienţă etc.

Activitatea de cercetare şi inovare a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este direcţionată spre stabilirea unor raporturi de cooperare durabilă cu instituţii şi organizații, inclusiv, personalităţi din învățământul superior şi din sfera științifică din străinătate.