Dezvoltarea profesională a angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

În contextul restricțiilor impuse urmare a evoluției situației epidemiologice, precum și prevenirea răspândirii epidemiei virusului COVID-19 în țară, în cadrul Direcției Dezvoltare Profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI se asigură organizarea și desfășurarea diverselor cursuri de dezvoltare profesională în sistem online.
Menționăm faptul, că un obiectiv primordial pentru instituţie, reprezintă instruirea şi valorificarea performanţelor profesionale conform standardelor ocupaţionale care să asigure calitativ şi eficient personalul calificat din autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În perioada 22 februarie – 5 martie curent, a fost organizat şi desfăşurat programul de instruire la distanţă a cursului de formare managerială de nivel superior pentru 35 angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.
În cadrul cursului respectiv, au fost organizate sesiuni de întrevederi cu unii conducători și invitați: prorectorul pentru studii și management al calității dl. Iurie Odagiu din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, dl. Marin Maxian, doamna Diana Moraru, C0- Fondator & Co-CEO Awarelee, în cadrul cărora au fost împărtășite experiența și bunele practici acumulate în activitatea profesională, munca în echipă și oportunitățile de a crea și dezvolta o echipă eficientă călăuzindu-i spre o carieră de succes pe viitorii manageri.
Totodată, în perioada 22 – 26.02.2021 au fost organizate și cursurile de specializare: „Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” și „Gestionarea apelurilor 112”, în cadrul cărora au fost implicați formatori calificați, precum și invitați doamna Lasma Stabina, expertă internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, din cadrul Ministerul Afacerilor Interne al Letoniei, doamna Agnesa Magdici, psiholog la Centrul Internaţional „La Strada”, precum și reprezentanți din cadrul Serviciului Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova.
Participanții la curs (56 angajați), în procesul de instruire, au beneficiat de dezvoltarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice specifice pe domeniile de competență.
În acest sens, transmitem aprecierile și recunoștința beneficiarilor instruirii către formatorii și experții implicați în procesul de instruire.