Dezvoltarea competențelor profesionale ale ofiţerilor de poliţie prin lecţii practice desfăşurate în atelierele Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare”

La 28 ianuarie curent în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizate o serie de lecţii practice cu grupul de ofiţeri delegaţi la cursurile de formare profesională iniţială, cu tematica: „Acţiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice”.
Scopul respectivelor instruiri constă în formarea abilităţilor practice celor antrenaţi în acest proces, orientate spre analiza critică o situaţiei, compararea şi verificarea ipotezelor de lucru, identificarea soluţiilor optime pentru diferite cazuri, soluţionarea problemelor de grup, estimarea şi diminuarea efectelor nedorite în timpul asigurării și restabilirii ordinii publice etc.
Ofiţerii participanţi la cursurile de instruire au avut posibilitatea, după o pregătire teoretică prealabilă, să demonstreze implementarea cunoştinţelor acumulate în acţiuni practice realizate în condiţii de poligon similare celor reale. La rândul său, aceasta a facilitat atât verificarea gradului lor de pregătire, cât şi înlăturarea neajunsurilor identificate în procesul de implementare a cunoştinţelor teoretice în diverse situaţii legate de activitatea profesională. De asemenea, în cadrul lecţiilor practice tinerii ofiţeri au prelucrat procedee și tactici folosite la modelarea diferitor situaţii, inclusiv jocuri de rol, necesare în timpul acţiunilor de restabilire a ordinii publice.
Pregătirea teoretică temeinică, îmbinată cu antrenamente şi exerciţii practice, asigură îndeplinirea cu succes a misiunilor de serviciu, activitatea în echipă şi colaborarea eficientă, respectarea cadrului legal la aplicarea mijloacelor speciale în activitatea angajaților MAI etc.
Corpul profesoral-didactic al Academiei desfăşoară sistematic lecţii practice legate de diferite domenii de activitate ale poliţiei, prelucrând şi acele situaţii dificile cu care se confruntă practicienii în activitatea lor cotidiană.