Dezvoltarea aptitudinilor şi promovarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI prin cursuri specializate de perfecţionare desfăşurate la Academia „Ştefan cel Mare”

În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din subdiviziunile Ministerului de Interne, conform ordinului MAI nr. 214 din 22.06.2018, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizate şi desfăşurate de la începutul anului curent diverse cursuri de perfecţionare/specializare, fiind instruiţi în acest sens circa 700 de angajaţi din diferite structuri teritoriale ale MAI.
Astfel, în cadrul cursurilor de formare profesională continuă se asigură consolidarea cunoştinţelor prin dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale, cu desfăşurarea lecţiilor practice la atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare al Academiei, a vizitelor de studiu la sectoarele de poliţie, urmând valorificarea deprinderilor practice în domeniul specializării prin intervenţia legală în diverse situaţii.
Un rol important în dezvoltarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor MAI îl au cursurile tematice organizate la Academie. În acest sens, unul din aceste cursuri specializate în domeniul „Expertizelor tehnico-criminalistice” a fost desfăşurat în perioada 22.04-26.04.2019, în cadrul căruia au fost instruiţi ofiţerii criminalişti din subdiviziunile IGP şi IGPF. În procesul de instruire a fost implicat şi Laboratorul mobil criminalistic al Centrului Tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, care este dotat cu echipament performant şi este destinat efectuării expertizelor tehnico-criminalistice necesare la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.
Toate cursurile se finalizează cu evaluarea cunoştinţelor şi eliberarea certificatelor de absolvire.