Dezbaterea problemei violenţei asupra copilului

La 08.10.2012 a avut loc o şedinţă în care a fost dezbătută problema privind necesitatea iniţierii procesului de perfecţionare a cadrului legal pe segmentul prevenirii şi combaterii infracţiunilor prevăzute de către Convenţia CoE pentru protecţia copiilor împotriva exploatării şi a abuzurilor sexuale, organizată de CCTP al MAI. Academia a fost reprezentată de dl Alic Clefos, lector superior al Catedrei „Investigaţii operative”, locotenent-colonel de poliţie.