Desfăşurarea atelierului de lucru organizat de Guvernul RM şi NATO

În perioada 09.10 – 10.10.2012 la Chişinău a avut loc atelierul de lucru la subiectul implementării Rezoluţiei 1540 a Consiliului de Securitate al ONU privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, în formatul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC). Evenimentul a fost organizat de Guvernul Republicii Moldova în cooperare cu NATO. Academia a fost reprezentată cu un discurs de dl Marian Gherman, şef al Catedrei „Investigaţii operative”, locotenent-colonel de poliţie.