Deschiderea oficială a Sălii de sport

Deschiderea oficială a Sălii de sport

 

 

       În contextul colaborării internaţionale şi a integrări europene, unul din scopurile imperative ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM este stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, obiectivul realizat prin schimbul continuu de experienţă şi de perfecţionare a cadrelor, întru promovarea valorilor din domeniul juridic şi poliţienesc. Pregătirea şi instruirea cadrelor pentru acest sistem este o sarcină notabilă, din care considerente este necesar de a face cunoştinţă cu alte sisteme de acest gen, prin efectuarea unui eficient schimb de experienţă

       Astăzi, 17 mai 2012 a avut loc deschiderea oficială a Sălii de sport, blocul central din incinta Academiei „Ştefan cel Mare”. La acest eveniment a participat delegaţia oficială din Germania în frunte cu Preşedintele Departamentului federal al poliţiei criminale dl Jörg Ziercke, dl Iurie Cheptănaru, viceministru al afacerilor interne, dl Dumitru Ursachi, viceministru al afacerilor interne, reprezentanţi ai subpiziunilor MAI, oaspeţi de onoare, studenţi, corpul profesoral-didactic, societatea civilă, mass-media.

       Renovarea acestei Săli de Sport a fost realizată în parteneriat cu Ambasada RFG în Republica Moldova şi Departamentul Federal al poliţiei Criminale al Germaniei întru ajustarea instruirii la normele Procesului de la Bologna.

      Totodată prin hotărîrea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI, proces –verbal nr. 5, din 16 mai 2012 s-a decis ca Sala sportivă sa poarte numele în memoria lui Valentin Guţu, antrenor emerit al RM, maestru al sportului de categorie internaţională, vicepreşedinte al comitetului Naţional Olimpic al Moldovei, preşedinte al Federaţiei Naţionale de Judo, Cavaler al Ordinului „Ştefan cel Mare”.

      În cadrul acestui eveniment studenţii instituţiei au demonstrat un bloc de procedee a tradiţiilor militare autohtone, precum şi Programul „Platou – Show” ce dă dovadă la formarea unei conştiinţe civice democratice întru promovarea valorilor naţionale şi europene, fapt care ia impresionat pe oaspeţi de onoare.

      Privind prin prisma evenimentelor, care direct sau indirect impietează sferele vieţii social – politice şi educaţionale, iminent este aportul societăţii în ansamblu şi a instituţiilor în parte, de a reacţiona la cerinţele curente, creînd mecanisme de promovare a valorilor universale şi implementare a principiilor internaţionale după caz şi necesitate.