Depunerea solemnă a Jurămîntului de către studenţii anului I de studii

La 20 octombrie 2017 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc o solemnitate rezultatul căreia întăreşte şi consolidează rândurile apărătorilor ordinii de drept din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Depunerea Jurământului Solemn de către studenţii anului I ai instituţiei. Pentru ei acest eveniment reprezintă nu doar o acţiune declarativă ci un moment din care porneşte cronometrul faptelor concrete relevate din textul Legii.
La reuniune au fost prezenţi:
– dl Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne;
– dl Oleg Babin, viceministru al afacerilor interne;
– dl Mihai Laşcu, preşedintele Sindicatului ramural al Ministerului Afacerilor Interne „Demnitate”;
– dl Anatol Caraman, preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din 1992 „Tiras-Tighina”, cavaler al Ordinului „Ştefan cel Mare”;
– absolvenţi ai diferitor promoţii ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
– reprezentanţi ai altor ministere de forţă din Republica Moldova, corpul didactic al instituţiei, veterani, părinţi, prieteni şi alţi oaspeţi de onoare.
Domnul ministru Alexandru Jizdan a susţinut corpul profesoral-didactic al Academiei şi a îmbărbătat proaspeţii studenţi: „Eu mă mândresc cu toţi cei care au venit aici fiind ghidaţi de îndemnul nobil de a face parte din marea familie a absolvenţilor acestei instituţii şi de a fi mereu în slujba poporului. Adresez cuvinte de susţinere corpului profesoral-didactic al instituţiei, care promovează atât însuşirea cunoştinţelor de specialitate, cât şi sentimentul profund al dragostei faţă de ţară şi valorile noastre naţionale.” Totodată, în alocuţiunea sa, dl Alexandru Jizdan a menţionat faptul că dumnealui este absolvent al acestei instituţii, cu tradiţii frumoase şi bogate, subliniind că printre absolvenţii acesteia se numără multe personalităţi notorii şi a îndemnat studenţii să poarte cu cinste şi să apere numele Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
Cu mesaj de felicitare au venit în faţa celor prezenţi dnii Mihai Laşcu şi Anatol Caraman, care au felicitat studenţii anului I cu alegerea celei mai de succes instituţii de învăţămînt superior din republică. I-au încurajat să urmeze calea aleasă, pentru a deveni profesionişti, apărători ai ordinii de drept, ai cetăţenilor şi al statului Republica Moldova.
Solemnitatea a continuat cu depunerea de flori la bustul lui Ştefan cel Mare.
Tradiţional studenţii au mers cu pas de defilare după care au avut posibilitatea de a discuta şi de a poza cu părinţii, rudele, colegii, prietenii.
Academia „Ştefan cel Mare” rămâne a fi unica instituţie care pregăteşte cadre calificate pentru toate structurile Ministerului de Interne, şi prima instituţie din ţară care în anul curent a încheiat admiterea din primul tur, suplinind cotele de înmatriculare la toate formele de învăţământ.